21. - 22. svibnja 2011.

Teletina bez kosti 10,5 KM/kg Svinjetina s kosti 12 KM/kg

KOBASICA PUČKA RINFUZA ŠIŠOVIĆ cijena / KG 3.65 KM

Teletina bez kosti 10,5 KM/kg Svinjetina s kosti 12 KM/kg

KOBASICA PUČKA RINFUZA ŠIŠOVIĆ cijena / KG 3.65 KMa