Galerija

Žetva silaže na "Farmi Tomislavgrad d.o.o." 2018

šišović

Spremanje silaže na Farmi Tomislavgrad.

Farma je dio koncrna Šišović. Prostire se na 400 ha i na njoj je 1.100 muznih krava.

Združeni sadržaj