Šišović Rakitno

Mesna industrija Rakitno d.o.o. društvo za proizvodnju, preradu, prodaju i distribuciju svježeg mesa
Adresa: Vrpolje bb, 88245 Rakitno / Posušje
Telefon: +387 39 692 184, 692 - 391
Fax: +387 39 692 011

Farma Glamoč d.o.o. društvo za uzgoj goveda za proizvodnju mesa
Adresa: Junuza Duruta bb, 80230 Glamoč
Telefon: +387 39 692 184, 692 - 391
Fax: +387 39 692 011

Farma Tomislavgrad d.o.o.
Adresa: Domagojeva bb, 80240 Tomislavgrad
Telefon: +387 39 692 184, 692 - 391
Fax: +387 39 692 011

Veterinarska stanica Rakitno-Vrpolje d.o.o.
Adresa: Vrpolje bb, 88245 Rakitno
Telefon: +387 39 692 184, 692 - 391
Fax: +387 39 692 011

Šiš prijevozi d.o.o.
Adresa: Vrpolje bb, 88245 Rakitno / Posušje
Telefon: +387 39 692 184, 692 - 391
Fax: +387 39 692 011

Kontakt

Možete ostaviti poruku koristeći kontakt obrazac.