Mesna industrija Rakitno uvela sustav ISO 14001

šišović

Politika zaštite okoliša

Kao jedan od vodećih proizvođača svježeg mesa u regiji Mesna industrija Rakitno d.o.o. čvrsto je opredjeljena za okolišno odgovoran i održiv razvoj.

Uvjereni smo da ćemo sprečavanje zagađenja na izvoru postići integriranjem zahtjeva norme ISO 14001 u naš sustav upravljanja, pri čemu se obvezujemo:

  • Okolišni utjecaj svih naših aktivnosti će se redovito mjeriti i ocjenjivati. Neophodne mjere zaštite okoliša ćemo poduzimati prema listi prioriteta, kako bi osigurali da se najznačajniji okolišni aspekti najbrže poboljšavaju.
  • Pravovremeno identificirati i primjeniti sve pravne propise i druge okolišne zahtjeve relevantne za naše poslovanje.
  • Poduzimati neophodne mjere za kontrolu mogućih okolšnih incidenata i nesreća. Koliko je moguće ublažiti, odnosno spriječiti njima uzrokovano zagađenje okoliša.
  • Sa kemikalijama i energentima postupati pažljivo i optimalno ih koristiti. Nastali vrijedni otpad koliko je moguće usmjeriti na ponovnu upotrebu ili reciklažu.
  • Stalno i javno promovirati principe očuvanja zdravog i ugodnog okoliša. Razvijati i motivirati okolišnu svijest radnika kako bi dali svoj puni doprinos realizaciji politike zaštite okoliša.
  • Razvijati otvoren dijalog sa vlastima i ostalim ustanovama po svim pitanjima relevantnim za okolišno upravljanje društva.
  • Godišnje preispitivati politiku zaštite okoliša i efikasnost poduzetih mjera kako bi ostvarili stalno poboljšanje i prilagođavanje nastalim promjenama.

Svaki naš uposlenik mora biti upoznat sa politikom zaštite okoliša i prihvatiti je u svom djelokrugu rada.

Rakitno, 22.09.2011.godine

Direktor društva

Damir Pavković