STUDIJA IZVEDIVOSTI - BIOPLINSKO POSTROJENJE FARMA TOMISLAVGRAD d.o.o.

šišović

Farma Tomislavgrad d.o.o. je jedna od većih i suvremenijih mliječnih farmi na području Bosne i Hercegovine s godišnjom proizvodnjom preko 4.500 000 litara mlijeka ekstra klase. Poduzeće od svog osnutka 2006. godine pa do danas konstantno unapređuje svoju tehnologiju poslovanja. Menadžement poduzeća planira proizvodni proces podići na još višu razinu izgradnjom bioplinskog postrojenja te na ovaj način riješiti zbrinjavanja krutog stajskog gnoja, gnojnice i gnojovke. Prvi korak u dostizanju cilja projekta je pristupiti izradi projektne dokumentacije. S tim u vezi projekt Farme Tomislavgrad d.o.o. „Izrada studije izvodivosti, idejnog i glavnog projekta za bioplinsko postrojenje“ je odobren po Javnom natječaju Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2017. godinu. Potpisom ugovora 06.07.2018. između Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH i Farme Tomislavgrad d.o.o. počela je realizacija projekta. Vrijednost projekta je 253.300,00 KM, a Fond sufinancira projekt u iznosu 100.000,00 KM. Dinamika izrade projektne dokumentacije je 12 mjeseci, a nakon provedene natječajne procedure izrada projektne dokumentacije povjerena je poduzeću Dvokut Pro d.o.o.

Cilj projekta je istražiti mogućnost procesa proizvodnje bioplina na poduzeću Farma Tomislavgrad d.o.o. te dokazati da je bioplinsko postrojenje učinkovito rješenje za adekvatno zbrinjavanje stajskog gnoja te dati doprinos ispunjenju ciljeva važnijih strateških dokumenata iz područja zaštite okoliša (Federalna strategija za zaštitu okoliša; NEAP). U dostizanju cilja projekta pristupljeno je izradi Studije izvodivosti, Idejnog i Glavnog projekta za bioplinsko postrojenje. Studija izvodivosti je završena te se u skorije vrijeme očekuje završetak Idejnog projekta. S tim u vezi odrađena su istraživanja koja se odnose na dimenzioniranje bioplinskog postrojenja, terensko prikupljanje podataka, identifikacija tokova na lokaciji koji će se koristiti kao ulazna sirovina u bioplinskom postrojenju, količine, vlažnost biomase i drugo. Izvršen je i obilazak bioplinskih postrojenja u zemljama Europske Unije. Prilikom izrade dokumentacije za bioplinsko postrojenje uzete su u obzir karakteristike Farme Tomislavgrad d.o.o. i okoliša oko nje te se sukladno potrebama planira veličina i kapacitet postrojenja.

Ovim projektom će se stvoriti preduvjeti i postaviti čvrsti temelji za izgradnju bioplinskog postrojenja na poduzeću. Farma Tomislavgrad d.o.o., stanovnici općine Tomislavgrad kao i nadležne institucije za zaštitu okoliša će osjetili korist izgrađenog bioplinskog postrojenja, prvenstveno zbog adekvatnog zbrinjavanja stajskog gnoja i nusproizvoda s Farme, čime se zdravstvena sigurnost i okolišna odgovornost diže na najvišu razinu. Neupitna je važnost i na županijskoj i regionalnoj razini jer je općina Tomislavgrad prepoznata kao potencijal svih oblika obnovljive energije, a na ovaj način se doprinosi ispunjenju prioriteta i ciljeva iz strateških dokumenata svih razina vlasti.